پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
  
  
  
  
  
بخشنامه فضا (دستور وزير).doc
  
39 KB 1392/6/31 14:39
دستورالعمل شناسنامه.pdf
  
218 KB 1392/6/25 14:35
بخشناشنامه ي ارتباط فضا و بكفا- آموزش و پرورش.PDF
  
235 KB 1392/4/4 09:01
دستورالعمل و راهنماي ارتباط بكفا و فضا.Doc
  
62 KB 1392/4/4 09:01
نامه معاونت فني ونظارت در خصوص تخريب ساختمانهاي تخريبي.DOC
  
57 KB 1390/8/25 09:40
دستور وزير براي تخصيص پست براي مسئول شناسنامه.DOC
  
63 KB 1390/8/10 09:29
ابلاغ اعتبار مرحله اول 89.04.06.PDF
  
20 KB 1390/7/16 10:30
ابلاغ اعتبار مرحله دوم تاريخ 89.08.24.TIF
  
52 KB 1390/7/16 10:28
كنترل صحت اطلاعات وارد شده به سيستم 11 ارديبهشت 90.Doc
  
66 KB 1390/2/20 11:46
ثبت نهايي اطلاعات - 3 ارديبهشت.Doc
  
53 KB 1390/2/12 15:12
دستورالعمل ثبت نهايي شناسنامه - فروردين 90.Doc
  
55 KB 1390/1/29 10:36
ارسال راهنماي تكميل فرم هاي ارزيابي سريع1.DOC
  
85 KB 1389/11/3 09:26
ارسال راهنماي تكميل فرم هاي ارزيابي سريع.DOC
  
63 KB 1389/11/3 09:26
اشكال در اطلاعات شناسنامه فني فضا1.XLS
  
132 KB 1389/11/3 09:23
اشكال در اطلاعات شناسنامه فني فضا.Doc
  
63 KB 1389/11/3 09:22
صورتجلسه همايش ششم مديران پروژه - اصفهان.Doc
  
189 KB 1389/10/13 09:50
اعلام دلايل عدم جذب اعتبار.tif
  
39 KB 1389/9/27 11:00
گزارش بازديد مهر ماه مدير پروژه از 9 استان كشور.Doc
  
69 KB 1389/8/4 12:31
موانع هزينه كرد اعتبار مرحله  اول شناسنامه فني.Doc
  
38 KB 1389/8/3 12:49
درخواست ورودي چندتايي براي كد فضا در بكفا.Doc
  
53 KB 1389/8/1 15:05
مساله جذب اعتبار مرحله اول پروژه شناسنامه فني - به آموزش و پرورش.pdf
  
76 KB 1389/5/23 11:02
اعلام مشكلات جذب اعتبار شناسنامه فني - رياست سازمان.Doc
  
35 KB 1389/5/21 12:39
لزوم بروزرساني اطلاعات و ارتباط فضا بكفا وكنترل كد واحد سازماني.Doc
  
55 KB 1389/5/21 12:38
گزارش برگزاري چهارمين همايش مديران پروژه شناسنامه فني فضا - گيلان 13 و 14 مرداد ماه.Doc
  
185 KB 1389/5/18 09:57
استفاده از ليست تطابق بكفا-فضا به عنوان ليست پايه.Doc
  
57 KB 1389/5/6 13:06
سازماندهي نرم افزار ورود اطلاعات در سيستم.Doc
  
55 KB 1389/5/4 10:39
نحوه هزينه كرد اعتبار مرحله اول پروژه شناسنامه فني فضا.Doc
  
54 KB 1389/5/2 15:44
بخشنامه آرشيو نقشه شناسنامه فني 6-4-89.Doc
  
61 KB 1389/4/7 10:23
بخشنامه پيگيري دبيرخانه شناسنامه فني فضا در استانها - 31-3-89.Doc
  
52 KB 1389/3/31 18:00
GIS2.pdf
  
57 KB 1389/3/24 09:20
1 - 30بعدی