پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
  
  
  
  
  
صورتجلسه همايش ششم مديران پروژه - اصفهان.Docنام و امضاء حاضرين :
  
1389/10/13 09:50Chiya Charekhah
روابط و الزامی بودن فیلدها.xlsم 11 - روابط و الزامی بودن فیلدها
  
1389/4/6 13:31Chiya Charekhah
چك ليست نظارتي- بازنگري 880326.docم 10-  ليست كنترل نظارتي فضاهاي آموزشي
  
1389/4/6 13:38Chiya Charekhah
جمعبندی مباحث فنی پروژه تا تاريخ 11 مرداد.docجمعبندی مباحث فنی پروژه تا تاريخ 11 مرداد
  
1389/5/12 16:29Chiya Charekhah
dabirkhaneh 3.pdf9- دبيرخانه - شماي كلي
  
1389/3/31 17:56Chiya Charekhah
dabirkhaneh 2.pdf8- دبيرخانه - نقش در ستاد اجرايي
  
1389/3/31 17:55Chiya Charekhah
dabirkhaneh 1.pdf7- دبيرخانه - سه گروه فعاليت مهم
  
1389/3/31 17:55Chiya Charekhah
چک لیست کنترل کیفی پروژه - بازنگري 14-4-89.doc6- چك ليست كنترل كيفيت فرايندهاي اجرايي پروژه
  
1389/4/14 20:37Chiya Charekhah
فلوچارت ارتباط با سيستم جي آي اس.jpg5- فلوچارت ارتباط با سيستم جي آي اس
  
1389/3/31 17:55Chiya Charekhah
جدول تخمين زمان و منابع پروژه - مهم.XLS4- جدول تخمين زمان و منابع پروژه
  
1389/3/31 17:54Chiya Charekhah
bakfa-faza flowchart.pdf3- فرايند انطباق كد بكفا و فضا
  
1389/3/31 17:54Chiya Charekhah
Visio-flowchart.pdf2- فرايند تكميل فرم هاي شناسنامه فني
  
1389/3/31 17:54Chiya Charekhah
MSP 2007.mpp1- ساختار شكست كار پروژه
  
1389/3/31 17:53Chiya Charekhah
03- tasks starting soon.pdf
  
1389/2/5 10:31negar khabaz
01- time planning.pdf
  
1389/2/5 10:30negar khabaz
04- To Do List.pdf
  
1389/2/5 10:31negar khabaz
02- Who Does What.pdf
  
1389/2/5 10:30negar khabaz
Tasks Starting Soon 1 ta 20 ordibehesht.pdf
  
1389/2/11 17:43Chiya Charekhah
MSP 2003.mpp
  
1389/2/12 10:25Chiya Charekhah
barname 1 ta 30 ordibehesht.pdf
  
1389/2/14 11:08Chiya Charekhah
Pm_lessons1.aspx
  
1389/2/22 15:16Chiya Charekhah
جدول پيشرفت استان ها در سازماندهي پروژه.XLS
  
1389/2/26 12:02faza_tehran
project-lessons2.aspx
  
1389/2/23 13:13Chiya Charekhah
pmlessons3.aspx
  
1389/3/7 21:38Chiya Charekhah
pmlessons4.aspx
  
1389/3/24 11:43Chiya Charekhah