پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨
پروژه شناسنامه فضاهاي آموزشي > 27 و 28 شهريور تبريز
جزييات همايش 27 و 28 شهريور در شهر تبريز
در حال حاضر اعلان فعالی وجود ندارد.
هم اکنون هيچ رويدادی در پيش رو نيست.
 
 
لوگوی Microsoft Windows SharePoint Services
در حال حاضر لینک برگزیده ای برای نمایش وجود ندارد.