پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 شعبانپور : مساله مهم نهادينه شدن پروژه در مجموعه آموزش و پرورش مي باشد.
نجف زاده : مديريت فضا يكي از اركان مهم مديريت آموزشي مي باشد.
ممبني : تثبيت سيستم منوط به برقراري ارتباط منطقي با ساير سيستم هاي اطلاعاتي از جمله مديريت پروژه و بكفا مي باشد.
ممبني...
 مسائل مالی لاینحل پروژه
مرتب سازی مطايق ضمايماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
  
مديران پروژه استاني 20/05/89انجام شد-جمع بندي شد
  
مديران پروژه استانيمستمر تا پايان پروژه
  
مدير پروژه در اولين فرصت ممكن
  
مديران پروژه استاني25/05/89انجام شد
Attachment
  
جناب آقاي نعيمي در اسرع وقت اقدامات قابل توجهي صورت گرفت كه نتيجه آن در گردهمايي باطلاع خواهد رسيد وهمچنين در بخشهاي مختلف پورتال نيز اطلاع رساني شده است
  
مديران پروژه استاني20/05/89
  
مديران پروژه استانيمستمر
مساله جذب اعتبار مرحله اول پروژه شناسنامه فني - به آموزش و پرورش.pdfمساله جذب اعتبار مرحله اول پروژه شناسنامه فني - به آموزش و پرورشChiya Charekhah
اعلام مشكلات جذب اعتبار شناسنامه فني به رياست سازمان.Docاعلام مشكلات جذب اعتبار شناسنامه فني به رياست سازمانChiya Charekhah
لزوم بروزرساني اطلاعات و ارتباط فضا بكفا وكنترل كد واحد سازماني.Docلزوم بروزرساني اطلاعات و ارتباط فضا بكفا وكنترل كد واحد سازمانيChiya Charekhah
وضعيت خود اضهاري پروژه شناسنامه فني در همايش 13 و 14 مردادماه گيلان.DOCوضعيت خود اضهاري پروژه شناسنامه فني در همايش 13 و 14 مردادماه گيلانChiya Charekhah
خود اظهاري استان ها - همايش گيلان 13 و 14 مرداد - موانع حذف شده.xlsخود اظهاري استان ها - همايش گيلان 13 و 14 مرداد - موانع حذف شدهChiya Charekhah
گزارش برگزاري چهارمين همايش مديران پروژه شناسنامه فني فضا - گيلان 13 و 14 مرداد ماه.Docگزارش برگزاري چهارمين همايش مديران پروژه شناسنامه فني فضا - گيلان 13 و 14 مرداد ماهChiya Charekhah