پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
نام پروژه : شناسنامه فني فضا
هدف پروژه : برنامه ريزي فضاهاي آموزشي
محدوده : جمع آوري اطلاعات ظرفيتهاي آموزشي كشور
تاريخ شروع فاز اول : فروردين 1386
تاريخ شروع فاز دوم : فروردين 1389
پيش بيني پايان پروژه : شهريور 1389
 به سفارش: وزارت آموزش و پرورش
مجري : سازمان نوسازي مدارس كشور