پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
صفحه اصلی
وبسایت اداره کل نوسازی مدارس آذربایجانشرقی 
توسط edari_eastazarbaijan
 1397/4/3 13:30
 
بخشنامه ارزيابي عملكرد سال 1393 دستگاه‌هاي اجرايي استانضمیمه 
توسط edari_eastazarbaijan
 1393/3/26 13:57
 
رييس امور مديريت عملكرد و بهره‌وري: شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي اعلام شد 
توسط edari_eastazarbaijan
 1393/3/26 13:48
 
 
 
 سازمان نوسازی,توسعه و تجهیز مدارس کشور
 اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی
 سامانه شناسنامه فضاهاي آموزشي