پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

ردیف

نام مدرسه

شهرستان

تعداد طبقه

تعداد کلاس

زیر بنا

روش بهسازی

ضمايم

ایجاد شده در توسط
آخرین ویرایش در توسط