پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٤ تیر ١٣٩٨

روش‌هاي مشاركت در امر مقدس مدرسه سازي:

الف: اشخاص حقيقي، حقوقي و بنيادهاي خيريه مي توانند از طرق مختلف با درنظر گرفتن اولويت هاي زير دراين امر مشاركت نمايند:

 • احداث مدارس و فضاهاي ورزشي و پرورشي در مناطق مورد نياز و تحويل به آموزش و پرورش

 • تعمير يا تكميل فضاهاي موجود آموزشي و پرورشي

 • بازسازي مدارس و فضاهاي تخريبي و قديمي

 • تهيه امكانات و تجهيزات آموزشي و پرورشي

 • تامين مصالح مورد نياز

خيرين محترم درهر يك از موارد فوق مي‌توانند به تنهائي يا با مشاركت ساير خيرين در اين امر خير همكاري نمايند.

 

 

 

ب: كمكهاي مالي

 • پرداخت وجوه نقدي: مبلغ مورد نظر به هر ميزان، به حساب كمك‌هاي مردمي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس ادارات كل نوسازي مدارس و يا مجمع خيرين مدرسه ساز استانها جهت ساخت مدارس واريز و فيش پرداختي ارائه گردد.
  در همين رابطه حساب 8877430660031 حساب مسكن شعبه عظيميه كد2942بنام كمكهاي مردمي و هداياي خاص اداره كل نوسازي توسعه و تجهيز مدارس استان البرز آماده دريافت كمكهاي خيرين مي باشد. همچنين

  سامانه پرداخت آنلاين سازمان نوسازي، توسعه و تجهير مدارس كشور 

 • اهدا ء كمكهاي غير نقدي نظير طلا و جواهرات و.... جهت ساخت مدارس مورد نياز

ج: اهداء زمين جهت احداث فضا هاي آموزشي و پرورشي.
د: واگذاري املاك و مستغلات در زمان حيات و يا پس از آن
ه: همكاري فرهنگي تبليغي درجهت ايجاد و گسترش فرهنگ مشاركت مردم به امر مدرسه‌سازي (اشخاصي كه تمكن مالي نداشته باشند مي توانند با معرفي متمكنين باني خير باشند.)
و: ارائه همكاريهاي فني و مهندسي براي ساخت مدارس به ادارات كل نوسازي مدارس استانها و مجامع خيرين مدرسه ساز

 

خيرين مي توانند در هر شهر و منطقه اي كه نياز به مدرسه آن توسط آموزش و پرورش تاييد گردد مدرسه بسازند.

 

 

مراحل ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي:

 • اعلام آمادگي كتبي خير براي ساخت مكان‌ها ي آموزشي و پرورشي مورد نظر برابر فرم زير

 • كسب نظر آموزش و پرورش منطقه، مبني بر اعلام نياز و مشخص نمودن مكان احداث فضاها از طريق ادارات كل نوسازي مدارس استان‌ها.

 • عقد قرارداد في مابين خيّر محترم با ارگان‌هاي ذيربط.

 • تهيه نقشه‌هاي اجرائي مورد نياز: شامل ( نقشه‌هاي معماري، سازه، تاسيسات برقي و مكانيكي) تماما از وظايف نوسازي مدارس (سازمان و استان‌ها) مي‌باشد.

 • كلنگ‌زني: پس از انتخاب نوع فضاهاي آموزشي، طي مراسمي با حضور خيّر محترم يا نماينده تام‌الاختيار ايشان انجام مي‌گيرد.

 • عمليات اجرائي ساخت: از ابتدا تا انتهاي كار نظارت فني و اجرايي كار توسط مهندسين سازمان يا ادارات كل نوسازي مدارس استان‌ها صورت مي پذيرد.

اجراي پروژه مي تواند مستقيماً توسط خير يا پيمانكار معرفي شده توسط ايشان كه مورد تاييد اداره كل نوسازي مدارس باشد صورت پذيرد. در غير اينصورت انتخاب پيمانكار توسط اداره كل نوسازي مدارس خواهد بود.

 • نامگذاري: نامگذاري مدارس يا فضاهاي ساخته شده با نظر خيّرين محترم مي‌باشد.

 • تحويل و افتتاح: پس از اتمام ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي، افتتاح آنها جهت تحويل و بهره‌برداري به آموزش و پرورش مناطق، با حضور خير محترم با نماينده تام‌الاختيار ايشان مي‌باشد.

خيرين محترم مي‌توانند با كمترين رقم هم، در ساخت و ساز فضاها مشاركت نمايند.

 

چگونگي پرداخت هزينه ساخت فضاهاي آموزشي و پرورشي:

 • پرداخت هزينه‌ها بطور مستقيم: در اين روش كل هزينه ساخت با خيرين محترم مي‌‌باشد. سازمان و ادارات كل نوسازي مدارس استان‌ها مسئوليت نظارت فني پروژه را بعهده دارند .

 • پرداخت هزينه‌ها بطور غير مستقيم: مبلغ تعهد شده از طرف خير محترم يا بنياد خيريه به حساب مشاركت‌هاي مردمي واريز مي‌شود، سازمان و يا ادارات كل نوسازي مدارس استان‌ها با مشاركت خيّرين مسئوليت ساخت و تحويل پروژه‌ها را بعهده دارند .

 • پرداخت مرحله‌اي: كل هزينه با خير محترم يا بنياد خيريه مي‌باشد و طبق قرارداد منعقده در هر مرحله با اعلام پيشرفت فيزيكي كار، اعتبار آن به سازمان، ادارات كل نوسازي مدارس استان‌ها يا مجمع خيرين مدرسه ساز پرداخت مي‌شود.

براي رفع هرگونه ابهام با شماره تلفنهاي 32518809-32518084-32509766مشاركتهاي مردمي اداره كل  نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان البرز تماس بگيريد

 

فرم اعلام آمادگي براي عضويت و مشاركت در امر مقدس مدرسه سازي