پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨

 معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور گفت: یكصد هزار شناسنامه فنی برای مدارس كشور صادر شد.

'محمدحسین ترابی زاده' روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : یكصد هزار دستگاه مدرسه تحت پوشش این طرح قرار داشتند.
وی ادامه داد: این شناسنامه از این پس مبنایی برای برنامه ریزی و سازماندهی فضاهای آموزش خواهد بود و به تفكیك استان ها در اختیار مدیران نوسازی قرار می گیرد.
معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس كشور گفت : در این شناسنامه ها مشخصات فیزیكی مدارس از نظر استحكام، نیازمندی به تخریب و مقاوم سازی یا فاقد استحكام قید شده است.
ترابی زاده اضافه كرد: همچنین در این شناسنامه ها وضعیت سیستم گرمایشی و سرمایشی مدارس و سایر اطلاعات مربوط به تجیهزات مدارس نیز قید شده است.
وی اضافه كرد: موضوع ایجاد شناسنامه فنی فضای مدارس از سال 1382 در دستور كار بوده و پس از توقفی چند ساله دوباره در سال 1388 در دستور كار سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس قرار گرفت.
ترابی زاده درباره چهار موضوع زمین، فضا، ساختمان و واحد سازمانی در بحث شناسنامه فنی مدارس گفت : در این شناسنامه، در بخش ظرفیت ساختمان‌های آموزشی بخش فضای آموزشی و غیرآموزشی تعریف شده است.
وی با بیان اینكه شناسنامه مدارس به وسیله كد به سیستم اطلاعات دانش آموزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرروش متصل می شود، گفت: در این شناسنامه، بخش املاك و مسایل حقوقی مدارس نیز لحاظ شده است.