پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
 

یکصدوشصت ویکمین مدرسه موسسه بنیاد برکت باحضور معاون این بنیاد وجمعی از مسئولین درشهر  روداب سبزوا ربه بهره برداری رسید .

 آقا ی شریف نیا معاون بنیاد دراین مراسم طی سخنانی گفت :

برای پرورش استانهای خوب سه چیز لازم است اول معلم دوم  دانش آموز وسوم فضای آموزشی مناسب که به حمد ا... درجامعه ارزشی ما باوجود سازمان نوسازی مدارس کشور وکارکنان پویا وفعال ومتخصص ، فضاهای آموزشی بسیار مناسبی احداث ودراختیار              نظام تعلیم وتربیت دانش آموزان  قرار می گیرد .

وی افزود این بیناد درخراسان رضوی تاکنون 6  مدرسه با36 کلاس درس احداث نموده است.

شایان ذکر است که مدرسه بنیاد برکت روداب دارای 5 کلاس درس بوده و برای احداث آن که 450 متر مربع زیربنا دارد مبلغ 245 میلیون تومان هزینه شده است ./م

 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی