پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
 

نیکوکار روشندل کلاتی به هنگام انعقاد تفاهمنامه احداث یک باب واحد آموزشی گفت : حاصل تلاشم در کوره های آجر پزی را میخواهم صرف امور خیر نمایم .

   وی که در دفتر مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی حضور یافته بود تعهد نمود یک باب مدرسه راهنمایی 6 کلاسه در روستای لائین کلات احدث نماید .

 

 

 

 روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی