پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٦ خرداد ١٣٩٨
 
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش گفت: برای ایجاد حیاط مرکزی باید زمین به اندازه کافی وجود داشته باشد و اقلیم منطقه نیز مناسب باشد.  یکی از راه های شاداب سازی و محرم سازی محیط های مدارس دخترانه استفاده از حیاط مرکزی و معماری مدارس است.

وی افزود: حیاط مدرسه و یا فضایی که دانش آموزان در وقت استراحت یا تربیت بدنی و فعالیت های پرورشی از آن استفاده می کنند باید به مرکز مدرسه منتقل شود و در این صورت عدم اشرافیت ساختمان های مجاور نیز تامین خواهد شد.

رییسی با بیان اینکه ایجاد حیاط مرکزی در تعدادی از مدارس مخصوصا در مناطق مرکزی کشور اجرایی شده است، اضافه کرد: حیاط مدرسه از اهمیت زیادی برخوردار است و یک کلاس درس آموزشی و پرورشی بزرگ محسوب می شود و حدود یک دوازدهم وقت دانش آموزان در مدرسه در حیاط سپری می شود.

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تصریح کرد: در مدارس دخترانه انتقال حیاط به مرکز فضای آموزشی و چیدمان کلاس درس و سایر فضاهایی که باید در مدارس ساخته شود، شیوه ای پذیرفته شده است و دانش آموزان دختر در صورتی که برای آنها فضاهای آموزشی به این شکل ساخته شود می توانند با آزادی عمل بیشتری فعالیت کنند و نگرانی در خصوص اشرافیت ساختمان های مجاور نداشته باشند.

وی افزود: سیاست آموزش و پرورش بیشتر کیفی سازی در بعد آموزشی پرورشی و تهیه سخت افزارهای مورد نیاز نظیر ساختمان و تجهیزات استاندارد است و ایجاد حیاط مرکزی نیز یکی از سیاست هایی است که در همین راستا پیگیری می شود.

رییسی ادامه داد: یکی از سیاست های جدی وزارت آموزش و پرورش استاندارد سازی مخصوصا توجه به ورزش دانش آموزی است که در کنار این سیاست گسترش فضاهای ورزشی مخصوصا فضاهای ورزشی سرپوشیده مورد توجه جدی وزارت آموزش و پرورش و شخص وزیر است.

وی خاطرنشان کرد: تمام این موارد در راستای استفاده بهینه از محیط های مدارس و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش، شاداب سازی فضای مدارس و محرم سازی و اینکه مدارس به شکلی ساخته شوند که اگر کمبود هایی در زمینه ورزش دانش اموزی دارند این کمبود ها به شکلی تامین شود که مدارس به سطح استاندارد مورد نیاز و در تزاز نظام جمهمری اسلامی و تعلیم و تربیت در نظام جمهوری اسلامی برسند.