پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣ اردیبهشت ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر یك فرد خیر ساخت دو مدرسه را دردیر بوشهرمتقبل شد

مدیرآموزش و پرورش دیرگفت: خیر نیك اندیش دیری حاج غلامرضا فخرایی آمادگی خود را برای احداث دو باب آموزشگاه در روستاهای تنگ خوش و دمیگز شهرستان دیر اعلام كرد.

 یونس باربرز روز پنجشنبه درگفت وگو با ایرنا دربندر دیر افزود: فخرایی از جمله خیرین بومی شهرستان دیر است كه بیشترین كمك های انسان دوستانه را درحوزه آموزش و پرورش انجام داده است.

وی اظهارداشت: امیدواریم با همكاری موثر مسوولان شهرستان دیر و آموزش و پرورش، تا چند سال آینده شاهد بازسازی تمامی مدارس تخریبی در شهرستان دیر باشیم.

باربرز یادآورشد: این فرد خیرعلاوه بر تعهد 800 میلیون ریال برای ساخت دوباب آموزشگاه درروستاهای تنگ خوش وجبرانی شهرستان دیر، تاكنون پنج آموزشگاه را در شهرستان دیر احداث كرده و یا دردست ساخت دارد.

باربرز با اشاره به خدمات دولت نهم و دهم در توجه جدی به فضاهای آموزش وپرورش گفت: ازابتدای دولت نهم تاكنون 10آموزشگاه خیرساز با اعتبار20میلیارد ریال دراین شهرستان درحال ساخت ویا به بهره برداری رسیده است.

  روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر