پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر یك فرد خیر ساخت دو مدرسه را دردیر بوشهرمتقبل شد

مدیرآموزش و پرورش دیرگفت: خیر نیك اندیش دیری حاج غلامرضا فخرایی آمادگی خود را برای احداث دو باب آموزشگاه در روستاهای تنگ خوش و دمیگز شهرستان دیر اعلام كرد.

 یونس باربرز روز پنجشنبه درگفت وگو با ایرنا دربندر دیر افزود: فخرایی از جمله خیرین بومی شهرستان دیر است كه بیشترین كمك های انسان دوستانه را درحوزه آموزش و پرورش انجام داده است.

وی اظهارداشت: امیدواریم با همكاری موثر مسوولان شهرستان دیر و آموزش و پرورش، تا چند سال آینده شاهد بازسازی تمامی مدارس تخریبی در شهرستان دیر باشیم.

باربرز یادآورشد: این فرد خیرعلاوه بر تعهد 800 میلیون ریال برای ساخت دوباب آموزشگاه درروستاهای تنگ خوش وجبرانی شهرستان دیر، تاكنون پنج آموزشگاه را در شهرستان دیر احداث كرده و یا دردست ساخت دارد.

باربرز با اشاره به خدمات دولت نهم و دهم در توجه جدی به فضاهای آموزش وپرورش گفت: ازابتدای دولت نهم تاكنون 10آموزشگاه خیرساز با اعتبار20میلیارد ریال دراین شهرستان درحال ساخت ویا به بهره برداری رسیده است.

  روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر