پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

در مورخ 17/12/92 انتخابات مجامع خیرین مدرسه ساز شهرستان طبس و منطقه عشق آباد با حضور جناب آقای مهندس بیکی مدیر کل نوسازی مدارس استان و آقای فرزین رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان و مسئولین محلی شهرستان طبس و منطقه عشق آباد برگزار گردید.

این مجامع با هدف  شناسایی خیرین محلی،جلب خیرین برای امر مقدس مدرسه سازی ،کمک به ساخت مدارس نیمه تمام دولتی و ... شروع بکار نمودند .