پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨
 

 
چندي پيش در خبرها مي خواندم كه قرار است خيرين مدرسه ساز در تكميل و نهايي شدن پروژه هاي نيمه تمام مدارس به آموزش و پرورش كمك كنند و بنا به گفته دكتر حافظي رييس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور اين امر در اولويت فعاليت خيرين در سال جاري قرار گرفته است.
با توجه به حضور مستمر و نقش فعال خيرين مدرسه ساز و مشاركت آنان در امر مدرسه سازي به نظر مي رسد اين بهترين پيشنهادي است كه مي توان با اجراي آن ساخت مدارس نيمه تمام را به اتمام رساند.
مدارسي كه قطعا تعداد آنها در كشور و از جمله تهران كم نيست، مناطق بسياري در شهر تهران هستند كه از كمبود فضاي آموزشي رنج  مي برند اما مدارسي در همين مناطق وجود دارد كه شايد ساخت آنها تا بيش از 50 درصد پيش رفته اما هنوز افتتاح نشده است. بنابراين يك خير مدرسه ساز با صرف اعتباري براي ساخت يك مدرسه لازم است می تواند حداقل دو مدرسه را تكميل و به مرحله افتتاح برساند.
منطقه هفت آموزش و پرورش شهر تهران نيز در حال حاضر دو مدرسه نيمه تمام دارد كه در مرحله فنداسيون هستند و با کمک خیرین مدرسه ساز جدید اين دو مدرسه با 20 كلاس درس در آینده ای نزدیک پذيراي دانش آموزان خواهند بود و قطعا مدرسه نوساز با امكانات مناسب تر در روند تحصيل آنان و حتي تدريس معلمان تأثيگذار خواهد بود.