پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

یادداشت خبرنگار /تابستان، زماني مناسب براي نو كردن فضاهاي آموزشي
موضوع مدارس فرسوده و نياز مبرم آنها به بازسازي بحث تازه اي نيست اما آنقدر مهم است كه جا دارد در گزارش ها و يادداشت هاي مختلف به آن بپردازيم تا بلكه يادآوري باشد براي مسئولان و خيران گرانقدر تا نسبت به رفع مشكل اين مدارس اقدام كنند. مدارسي كه قطعا لازم است براي آن چاره انديشي شود.
در اين ميان تهران بيش از ديگر استان ها و شهرها نيازمند كمك خيرین است چرا كه تعداد مدارس رو به تخريب آن بسيار قابل توجه است. از جمله مناطقي كه در شهر تهران نيازمند كمك خيرین براي بازسازي مدارس فرسوده است منطقه هفت آموزش و پرورش است. در اين منطقه مدارسی با عمر بالا وجود دارد كه به ناچار پذيراي دانش آموزان هستند و هر سال دانش آموزان، اوليا  و معلمان اميد دارند كه سال تحصيلي آينده را در مدرسه اي جديد با ظاهري و شكلي مناسب تر آغاز كنند.
از جمله اين مدارس مي توان به مدرسه شهيد كركه آبادي، شهيد علي گل، توحيد، 12 فروردين، هنرستان كميل، شهيد رجايي و ..... اشاره كرد كه در سال هاي گذشته بازديد هايي از برخي از اين مدارس صورت گرفته اما هنوز  عمليات اجرايي براي بازسازي اين مدارس صورت نگرفته است.
اميد كه در كنار مسوولان آموزش و پرورش، خيران گرانقدر با استفاده از فرصت تعطيلي مدارس با همت والاي خود كمك كنند تا مدارس فرسوده و داراي شرايط بحراني منطقه بازسازي شوند و دانش آموزان سال تحصيلي جديد در مدارس قديمي درس نخوانند.
علاوه بر اين مدارس بسياري هم وجود دارند كه از نظر تجهيزات با كمبود مواجهند و يا آنكه در برخي بخش ها به تعميرات جزئي نياز دارند اما تأمين هزينه آن براي مدرسه ميسر نيست، خيران عزيز با كمك در اين بخش نيز علاوه بر رفع مشكل فضاهاي آموزشي، خدمتي بزرگ به دانش آموزان خواهند كرد.