پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
 

اولين روز سال تحصيلي براي دانش آموزان و معلمان از خاطره انگيزترين روزهاي دوران تحصيل است؛ پس از سه ماه تعطيلي دوباره دانش آموزان و معلمان به جمع دوستان و همكاران خود مي آيند تا نه ماه تحصيلي را با هم پشت سر بگذارند.
مراسمي كه در روز اول مهر براي استقبال از دانش آموزان و خير مقدم به آنان در مدارس برپا مي شود هم خود از ديگر عوامل ماندگاري اين روز در ذهن دانش آموزان است و شايد بد نباشد براي هر چه بهتر شدن اين مراسم، افرادي را به مدرسه مان دعوت كنيم كه حضورشان زمينه ساز ايجاد تفكري مثبت، دورانديش و خيرخواهانه در دانش آموزان خواهد بود. در اين ميان مدارس خيرساز بيش از ساير مدارس مؤثر و مسئول خواهند بود چرا كه مي توانند براي آيين بازگشايي مدارس در روز اول مهر از سازنده مدرسه شان و يا فرزندان او دعوت كنند تا با حضور در جمع دانش آموزان از ارزش هاي قدم گذاشتن در كار خير بگويند و از آنجا كه دانش آموزان مدارس خيرساز امانتدار افرادي هستند كه با گذشتن از مالشان براي آنان فرصت تحصيل در شرايط بهتر را فراهم كرده اند، مصداق كار خير مدرسه سازي را بهتر درك مي كنند.
اما از مسئولان مدارس مي خواهم اين بار و تنها در اين روز اگر خير سازنده مدرسه و يا خانواده او به مراسم روز اول مهر آمدند، بيان مشكلات و كاستي ها را رها كرده و آن را به زمان ديگري موكول كنند. بگذاريم در اين روز فقط خيّر باشد و اوج لذتش از حضور گرم دانش آموزاني كه به بركت وجود او و نيت خيرخواهانه اش گرد هم آمده و جشن اول مهر را به پا داشته اند.
بگذاريم در اين روز دانش آموران هم لبخند فارغ از درد را در چهره خيري ببينند كه حضور در جمع بچه ها او را از مشكلاتش دور كرده است. خيري كه آينده روشن و پر از موفقيت تك تك فرزندان مدرسه اش را در ذهن رقم مي زند.
بديهي است با كم كردن گلايه ها مسئولان مدارس مي توانند راه حضور خيران در مدرسه اشان را هموارتر كنند و بدانند خير گرانقدري كه قدم اول را در ساخت مدرسه برداشته براي حفظ و بقاي ساخته اش از تلاشي فروگذار نخواهد كرد، خيران گرانقدر هم اگر بدانند حضورشان در مدرسه اي كه خود ساخته و به فرزندان اين كشور اهدا كرده اند تا چه اندازه مايه مباهات همگان است،حتماً براي حضور در مدرسه بيشتر وقت مي گذارند.