پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

کلنگ احداث استخر سرپوشیده درشهرستان اناربه زمین زده شد

 با حضورآقایان مهندس رجایی مدیرکل نوسازی مدارس استان محمود نیا معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش وپرورش استان ، اعتمادی فرماندار ، عبدالرضایی شهردار و رضاپور رئیس آموزش وپرورش انار ودیگر مقامات محلی شهرستان انار کلنگ احداث استخر سرپوشیده شهرستان انار به زمین زده شد.

این پروژه دارای 2/1715 مترمربع زیربنای ابنیه وتاسیساتی
می باشد که با اعتبار اولیه معادل 000/000/588/4 ریال ( چهار میلیارد وپانصد هشتاد وهشت میلیون ریال شروع گردید

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان