پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣ اردیبهشت ١٣٩٨
 

کلنگ احداث استخر سرپوشیده درشهرستان اناربه زمین زده شد

 با حضورآقایان مهندس رجایی مدیرکل نوسازی مدارس استان محمود نیا معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش وپرورش استان ، اعتمادی فرماندار ، عبدالرضایی شهردار و رضاپور رئیس آموزش وپرورش انار ودیگر مقامات محلی شهرستان انار کلنگ احداث استخر سرپوشیده شهرستان انار به زمین زده شد.

این پروژه دارای 2/1715 مترمربع زیربنای ابنیه وتاسیساتی
می باشد که با اعتبار اولیه معادل 000/000/588/4 ریال ( چهار میلیارد وپانصد هشتاد وهشت میلیون ریال شروع گردید

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان