پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

کمک407میلیاردریالی خیرین مدرسه سازدرسال گذشته

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس لرستان از جمعآوری 407 میلیارد ریال از خیرین مدرسهساز استان درسال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 حسین اسدیپور در دیدار با استاندار لرستان گفت: از بهمنماه تاکنون ستاد اجرایی جشنواره شانزدهم در استان تشکیل و 70 نفر عضو  آن هستند.

وی با بیان اینکه در کنار جشنواره شانزدهم، نمایشگاهی جهت نشان دادن قابلیتهای استان دایر میشود، افزود: در این راستا برای اولین بار تعامل سازندهای با آموزش و پرورش و مدیرکل این دستگاه داشتهایم.

اسدیپور اظهار کرد: امسال نیز جشنواره بانوان خیّر مدرسهساز به تفکیک شهرستانهای استان برگزار شد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس با بیان اینکه تحولی که در امر مدرسهسازی لرستان داشتیم با عنایت مهندس بازوند استاندار لرستان بوده است، بیان کرد: امروز تابع مدیریت بدون پول هستیم و سال گذشته 407 میلیارد ریال کمکهای خیرین را جمعآوری کردیم.