پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٦ خرداد ١٣٩٨
 
 

 کارکنان اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی در یک اقدام خداپسندانه پنج رقم آخر فیش حقوقی شهریور ماه خودرا به بازسازی مدارس زلزله زده آذربایجان اختصاص دادند .

   شایان ذکر است مبالغ جمع آوری شده با هماهنگی اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی به حساب اختصاص یافته به امر بازسازی مدارس آسیب دیده آن استان واریز گردید .

 

 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی