پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 
 

دانش آموزان وفرهنگیان شهرستان نماشیراستان کرمان کمکهای نقدی وجنسی خودشان رادرمناطق زلزله زده به دست نیازمندان رساندند.

جناب آقای عباس حدادیان رئیس آموزش وپرورش شهرستان نماشیرکرمان بهمراه جمعی ازهمکاران فرهنگی خود باحضوردراستان آذربایجان شرقی ومناطق زلزله زده بیش از7تن خرما20دستگاه بخاری کاربراتورداروهمچنین مبلغ نقدی به ارزش 250میایون ریال برای کمک به مدرسه سازی اقدام کردند.