پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
 
 

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: کميته ساماندهي فضاي آموزشي در وزارت آموزش و پرورش و تمام استان هاي کشور تشکيل شد.

احمد حيدري در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: تا قبل از بازگشايي مدارس، ساماندهي فضاي آموزشي به اتمام مي رسد.

وي افزود: ساماندهي فضاي آموزشي براساس مقاطع تحصيلي، تعداد دانش آموزان و نياز مناطق آموزش و پرورش انجام مي شود.

حيدري با بيان اينکه با ساماندهي فضاي آموزشي، مشکل مدارس قلع و قمعي و استيجاري مرتفع مي شود، افزود: مدارس قلع و قمعي به مدارسي گفته مي شود که صاحبان زميني که مدرسه در آن ساخته شده ، افراد حقيقي بوده اند و بعد از ساخت مدرسه خواهان زمين خود شده اند.

وي با بيان اينکه قبل از بازگشايي مدارس وضعيت اين مدارس مشخص مي شود، گفت: آموزش و پرورش يا زمينهاي مالکان را خريداري مي کند و يا پس خواهد داد و يا اينکه اين زمين ها را با زمين هايي که آموزش و پرورش به آن ها نيازي ندارد، تعويض خواهد کرد.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: از بين يکصد هزار مدرسه اي که در سراسر کشور موجود است، کمتر از 200 مدرسه در طرح قلع و قمعي قرار دارد.

حيدري ادامه داد: پيشنهاد رديف بودجه مستقل سالانه اي براي تعيين تکليف مدارس قلع و قمعي به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود، چرا که وجود چنين مدارسي در طول سال تحصيلي قابل پيش بيني نيست.

وي با بيان اينکه اين پيشنهاد در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشد، گفت: تکليف مدارس استيجاري نيز با ساماندهي فضاي آموزشي مرتفع خواهد شد.

حيدري افزود: براي حل و فصل مدارس استيجاري بايد با مالکان وارد مذاکره شويم، چنانچه مالکان موافقت کنند مدت اجاره مدرسه را تمديد و در غير اين صورت مکان ديگري را براي دانش آموزان در نظر خواهيم گرفت.