پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
 

 

کلنگ زنی مدرسه 8 کلاسه بنیاد برکت

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان مراسم کلنگ زنی مدرسه هشت کلاسه بنیاد برکت با حضور آقایان دکتر پور ابراهیمی نماینده محترم کرمان درمجلس شورای اسلامی ، سعیدی فرماندار ، مهندس رجائی مدیرکل نوسازی مدارس ، رضایی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دوکرمان وجمعی از مسئولین محلی درشهر فرح آباد از توابع شهرستان کرمان انجام شد .دراین مراسم آقای مهندس رجائی مدیرکل ضمن گزارشی به حضار اعلام داشت این پروژه دارای 8 کلاس با زیربنای آموزشی 432 مترمربع ، 36 متر مربع سرویس بهداشتی ، حصار 220 متر طول ، 2000متر مربع محوطه

  سازی ، موتورخانه 8/20 متر مربع وبه میزان 5250 میلیون ریال برآورد قرارداد اولیه تامین اعتبار گردیده وپس از آن آقای دکتر پور ابراهیمی نماینده محترم مجلس ضمن تقدیروتشکر از بنیاد برکت که درمناطق محروم از کشور درساخت فضاهای آموزشی کمک بزرگی به دولت جمهوری اسلامی نموده است ودرپایان ضمن تشکر از آقای مهندس  رجائی وپرسنل پرتلاش نوسازی مدارس کلنگ احداث پروژه مذکور انجام شد.26/6/92