پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨

این پروژه در تاریخ 20/11/89 با حضور آقای مهندس کمالی، معاونت محترم سیاسی امنیتی استانداری کرمان، و آقای مهندس رجایی، مدیر کل محترم اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان، کلنگ زنی و عملیات اجرایی با مشخصات ذیل:

سالن 5/730 متر مربعی، سرویس بهداشتی 71 متر مربعی و محوطه سازی 5000 متر مربعی و با اعتبار معادل 5000 میلیون ریال،

شروع شد.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس مدارس استان کرمان