پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٦ خرداد ١٣٩٨
 

کلنگ ساخت یکباب هنرستان18کلاسه دخترانه خیرسازبه زمین زده شد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

باحضورماکنعلی مدیرکل آموزش وپرورش استان،مهندس اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس لرستان،مهندس رضوی رئیس مجمع خیرین مدرسه سازاستان،سالاروندمدیرآموزش وپرورش منطقه،یاراحمدی بخشدار،خانم منصوره منحال خیرمدرسه ساز کلنگ ساخت یکباب هنرستان 18کلاسه دخترانه درشهرچالانچولان مرکزبخش سیلاخوربه زمین زده شد.

علی محمدرضوی گفت: دربدوشروع به کاراین مجمع تعدادخیرین استان25نفربودکه بالطف خداوندوهمت این عزیزان هم اکنون به 767نفررسیده است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه سازافزود: ازمجموع کل خیرین مدرسه سازاستان تعداد607 نفرخیرمردوتعداد120بانوی خیروتعداد40خیرحقوقی درامرمقدس مدرسه سازی باادارات کل آموزش وپرورش ونوسازی مدارس همکاری خوبی رادارند.