پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
 

کلنگ ساخت یکباب مدرسه3کلاسه خیری به زمین زده شد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

باحضورابراهیمی فرماندارکوهدشت،طاهری مدیرآموزش وپرورش شهرستان کوهدشت،جمعی ازفرهنگیان،اهالی ودانش آموزان روستاکلنگ ساخت یکباب مدرسه3کلاسه مشارکتی به زمین زده شد.

این مدرسه با3کلاس درس درزمینی به مساحت2هزارمترمربع بازیربنای287مترمربع وبااعتباری بالغ بر1میلیاردو450میلیون ریال درروستای فرخ آبادازتوابع شهرستان کوهدشت احداث می شود.

گفتنی است سرکارخانم شیشه گرازفرهنگیان استان تهران مبلغ600میلیون ریال ازهزینه احداث پروژه مذکورراتقبل نموده ومابقی مبلغ توسط اداره کل نوسازی مدارس لرستان بصورت مشارکتی پرداخت خواهدشد.