پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٤ شهریور ١٣٩٨
 

کلنگ ساخت یکباب مدرسه 2کلاسه خیری به زمین زده شد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

باحضورطاهری مدیرآموزش وپرورش شهرستان کوهدشت،غضنفری نماینده خیرمدرسه ساز،خرم آبادی کارشناس مسئول مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس لرستان،تعدادی ازفرهنگیان،دانش آموزان واهالی روستا کلنگ ساخت یکباب مدرسه2کلاسه درروستای تنگ قلعه ازتوابع شهرستان کوهدشت به زمین زده شد.

طاهری مدیرآموزش وپرورش شهرستان کوهدشت گفت:این پروژه درزمینی به مساحت هزارمترمربع بازیربنای 202مترمربع در2کلاس درس وبااعتباری بالغ بر 1میلیاردو370میلیون ریال به صورت مشارکتی توسط خیرمدرسه سازحاج لطیف ناصری ازخیرین مدرسه سازشهرستان کوهدشت تقبل گردیده است.

 وی افزود: این خیرمدرسه سازکه ساکن کشورامارات می باشدپیش ازاین درطی سنوات گذشته احداث یکباب مدرسه10کلاسه به نام همسرخود،اهداءیکباب ساختمان مسکونی،اهداءیکباب کانکس وتعمیرسرویس بهداشتی تعدادی ازمدارس رادر شهرستان کوهدشت انجام داده است .

وی اظهارداشت: ایشان همچنین تقبل ساخت14باب مدرسه به نام 14معصوم (ع)رادرمناطق روستایی این شهرستان تقبل نموده است.