پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

کلنگ ساخت استخردانش آموزی توسط خیرمدرسه سازدرالیگودرزبه زمین زده شد

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 درطی مراسمی وباحضورفرماندارالیگودرز،مهندس اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس لرستان ،سرهنگ هداوندفرمانده سپاه پاسداران شهرستان الیگودرز، ،حاج علیرضاتوکلی مدیرآموزش وپرورش الیگودرز،مهندس موسوی معاونت فنی ونظارت نوسازی مدارس،مهندس احمدرضاگودرزی خیرمدرسه سازوکارشناس مسئول مشارکتهای مردمی نوسازی مدارس کلنگ احداث استخردانش آموزی به زمین زده شد.

دراین مراسم توکلی مدیرآموزش وپرورش الیگودرزضمن خیرمقدم به حاضرین وعرض تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام گفت:مهندس احمدرضاگودرزی ازخیرین مدرسه سازلرستانی وازافتخارات الیگودرزمی باشدکه همواره درزمینه های مختلف آموزش وپرورش را درشهرستان الیگودرزوسایرشهرستانهایاری داده اندوازخداوندمتعال برای ایشان عزت وسربلندی وموفقیت روزافزون خواستارم.

علیرضاتوکلی گفت:شهرستان الیگودرز درمنطقه محروم قرارگرفته که باعنایت دولت عدالت محورواداره کل نوسازی مدارس لرستان درطی چندساله اخیرگامهای بسیاربلندواساسی درساخت وسازومقاوم سازی مدارس دراین شهرستان انجام گرفته وما اززحمات مدیریت وکارکنان نوسازی مدارس تقدیروتشکرمی کنیم که واقعاً درهمه زمینه ها مارایاری رسانده اید.

درادامه جلسه مهندس اسدی پورضمن تسلیت ایام تاسوعاوعاشورای حسینی گفت: خیرین مدرسه سازهمگام بادولت عدالت محوروحتی دربعضی موارددرامرساخت وسازفضاهای آموزشی پیشگام تربوده اند.

مدیرکل نوسازی مدارس افزود:درحال حاضرتعدادتعداد550 خیرمدرسه سازدراستان لرستان درامرمقدس مدرسه سازی مشارکت دارندکه ازتین تعدادخیرتعداد425 خیرمرد،تعداد103 بانوی خیروتعداد22 خیرحقوقی می باشند. که ازجمله این خیرین، جناب مهندس احمدرضاگودرزی ازخیرین توانمندکه علاوه برساخت استخرشنا یکباب مدرسه20کلاسه بااعتباری بالغ بر15میلیاردریال رادراین شهرستان دردست ساخت داردکه انشاءالله دردهه فجرسالجاری به بهره برداری خواهدرسید.

اسدی پورگفت: این استخردرزمینی به مساحت 3000مترمربع بازیربنایی بالغ بر1750 مترمربع وبااعتباری بالغ بر13میلیاردریال احداث خواهدشدکه این اعتباربطورصددرصدتوسط خیرمحترم مهندس گودرزی هزینه خواهدشدکه امیدواریم بالطف پروردگاروهمت خیرمدرسه سازدرسال 90شاهدافتتاح این پروژه بزرگ باشیم.

همچنین مهندس گودرزی خیرمدرسه سازگفت:عزيزاني كه خداوندامكاناتي رابه آنهاعطاكرده است قطعاًبدانندكه مالك ويادارنده آن مال وياثروت نيستندبلكه امانتداري بيش نيستند ومالك واقعي خداونداست ولذااگرخداوندتن سالم وياثروتي رادراختيارشان قرارداده است بهتراست درراه درست ازآنهااستفاده بكنيم.

ايشان افزودند: همشهريان وهم استانيهايي كه اين امكان رادارند ومي توانند بيايندو باسخت مدرسه وياتهيه تجهيزات و...آموزش وپرورش ودانش آموزان راياري برسانندودراين مسيرخداپسدانه حركتت كنندويقيناًبدانندكه هم دراين دنياوهم درآخرت توشه اي براي آنهامنظورخواهدشد.

درپایان مراسم و به منظورقدردانی ازمهندس گودرزی خیرمحترم مدرسه سازلوحهای تقدیری ازطرف مجمع خیرین مدرسه سازاستان واداره کل نوسازی مدارس به ایشان اهداء گردید.