پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨

در تاریخ 2 شهریور ماه 1391 همزمان با آغاز هفته دولت کلنگ دو واحد آموزشی در اصفهانک و چیریان واقع در ناحیه 6 (جی) اصفهان توسط دو خیّر گرانقدر آقای حاج اسماعیل قربانیان و حاجیه خانم امین الرعایا به زمین زده شد .

این پروژه ها شامل مدرسه ابتدایی 6 کلاسه حاجیه خانم امین الرعایا در اصفهانک با زیربنای ساختمان اصلی 725 مترمربع در زمینی به مساحت 2000 مترمربع دارای سرویس بهداشتی به متراژ 90 مترمربع  و مدرسه راهنمایی 6 کلاسه حاج آقا اسماعیل قربانیان در چیریان با زیربنای ساختمان اصلی 750 مترمربع در زمینی به مساحت 1900 مترمربع دارای سرویس بهداشتی به متراژ 45 مترمربع است .

این مراسم با حضور تعدادی از خیّرین مدرسه ساز ، اعضای شورای شهر اصفهانک و چیریان ، مسئولین اداره آموزش و پرورش ناحیه 6 ، مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس و با سخنرانی آقای دکتر مقتدایی و خانم اخوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار گردید .