پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

سه شنبه 6 تیرماه 91 با حضور خیر محترم آقای مهندس امیر محمود جهانی و خانواده ، ریاست و کارشناسان آموزش و پرورش ناحیه 3 ، هیئت مدیره مجمع خیّرین ، ستاد بانوان و مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس کلنگ هنرستان کار و دانش واحد شماره 4 زنده یاد دکتر محمود جهانی به زمین زده شد.

این پروژه با مشارکت خیریه جهانی و اداره کل نوسازی مدارس اصفهان در زمینی به مساحت 2500 مترمربع در محله پردیس بهارستان احداث می گردد .