پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

دکتررامشک نیاازخیرین مدرسه سازآذربایجان شرقی کلنگ احداث مدرسه 6کلاسه درروستای آناخاتون ازتوابع ناحیه 5آموزش وپرورش تبریز رابه زمین زد.

بااحداث این مدرسه مشکلات کمبودفضای آموزشی دراین روستا به حداقل خواهدرسید.

لازم به ذکراست دراین مراسم مدیرکل آموزش وپرورش استان-بخشدارمرکزی تبریز وجمعی ازمقامات استانی حضورداشتند.