پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 
 

طی مراسمی باحضورمدیریت آموزش وپرورش شهرستان بستان آباد، کارشناسان مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی ، مهندس کریمی نماینده خیرین محترم ،کلنگ احداث مدرسه سه کلاسه خیری درروستای الواربستان آباد به زمین زده شد این مدرسه سه کلاسه درمتراژ 153ساخته خواهدشد که کل هزینه آن توسط هیت محترم خیرین مدرسه ساز تبریز پرداخت خواهدشد لازم به ذکراست که هیت محترم خیرین تاکنون چندین مدرسه درسطح استان آذربایجانشرقی احداث نموده اند وهم اکنون بیش ازده باب مدرسه دردست احداث دارند