پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨
 

مراسم کلنگ زنی مدرسه 5کلاسه الغدیر بانک ملت باحضورجمعی ازمسئولین درشهرک باغ معروف تبریز برگزارگردید.

آذرنژاد مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی دراین مراسم توجه ویژه دولت ومسئولین به مناطق محروم وروستایی رادردولت نهم ودهم بسیارارزنده دانسته واززحمات کلیه مسئولین زحمت کش نظام قدردانی نمودند.

مشایخی مدیرامورشعب بانک ملت استان آذربایجان شرقی نیز دراین مراسم ازاختصاص 35میلیاردتومان برای احداث مدارس در31استان کشورتوسط بانک ملت خبرداد.

اصغری مدیرکل امورروستایی استانداری آذربایجان شرقی نیز دراین مراسم ازتوجه ویژه دولت به مناطق روستایی تشکرنمودند.

لازم به ذکراست این مدرسه 5کلاسه بطورمشارکتی بازیربنای320مترمربع وبااختصاص اعتباری بالغ بر115میلیون تومان ازطرف بانک ملت آذربایجان شرقی احداث خو اهدشد.