پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

کلنگ احداث مدرسه 12کلاسه مهر1 و12کلاسه مهر2باعتباری بالغ بر1میلیاردو800میلیون تومان درسایت 54هکتاری مسکن مهرتبریز واقع درشهرجدید سهند توسط وزیرمحترم مسکن وشهرسازی جناب آقای مهندس نیک زادبه زمین زده شد.

مهندس علی آذرنژاد درمراسم کلنگ زنی طرح مذکوردرشهرسهند بااشاره به مشخصات پروژه هااضافه نمود:

مدرسه مهر1بازیربنای 1935مترمربع باعتبار950میلیون تومان توسط شرکت بناگسترآذربایجان وتحت نظارت اداره کل نوسازی مدارس باقرارداد12ماهه وهمچنین مدرسه مهر2بازیربنای 2000مترمربع وبااعتبار850میلیون تومان توسط شرکت خوشکاربهنام باقرارداد12ماهه آماده اجراست که لازم به ذکراست باکلنگ زنی وزیرمحترم مسکن وشهرسازی  شروع به احداث گردید.