پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨
 

کلنگ احداث هنرستان فنی شبانه روزی ادیمی زابل با حضور مدیرکل نوسازی مدارس استان و دیگر مسئولین استانی و منطقه به زمین زده شد.

این واحد آموزشی با زیر بنای آموزشی 7/2606 متر مربع ، محوطه 3550 متر مربع ، و اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال احداث خواهد شد