پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٦ خرداد ١٣٩٨
 
کلنگ احداث آموزشگاه سه کلاسه بنیاد برکت  روستای لجران گرمسار توسط مسئولین استان وشهرستان به زمین زده شد.این مدرسه دارای سه کلاس درس وهزینه ساخت آن  باغ بر یک میلیارد ونهصدوبیست میلیون ریال خواهد شد.

لازم به ذکر است چهارمین پروژه مدرسه سازی بنیاد برکت در مناطق  محروم  استان سمنان  اجرا می گردد.