پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
 

کسب مقام های اول تاسوم رشته های ورزشی توسط بانوان شاغل در

اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

به مناسبت سالگردولادت دخت گرامی پیامبراسلام (ص) یکدوره مسابقه دررشته های مختلف بین بانوان شاغل درادارات کل استان لرستان برگزارگردید که تیم ورزشی بانوان شاغل دراين اداره کل باشرکت دراین دوره ازمسابقات دررده های سنی مختلف دررشته های شنا، تيراندازی وآمادگی جسمانی موفق به کسب عناوينی به شرح ذيل گرديدند:

1-     رشته شنا:خانم مرضيه ضيايی وخانم خوبچهرچغلوند دربين کارکنان دولت مشترکاً موفق به کسب مقام اول دراين رشته گرديدند.

2-     رشته تيراندازی:خانم مرجان مرادی موفق به کسب مقام سوم گرديد.

3-     رشته آمادگی جسمانی:خانم کبری لک،مقام اول، خانم پريساقبادی مقام دوم وخانم مريم جهانی فرمقام سوم رابه خوداختصاص دادند.

 

اعضاء تيم ورزشی بانوان شاغل دراداره کل عبارتنداز:

1-     خانم خوبچهرچغلوند

2-     //   کبری لک

3-     //  مرضيه ضيايي

4-     //  زينب سپهوند

5-     // مريم جهانی فر

6-      // مرجان مرادی

7-      // پريسا قبادی

8-      // فاطمه جمالی