پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

مهندس آذرنژاد لوح تقدیر کسب مقام اول  منطقه شمالغرب کشوردرمسابقه مکعب بتنی هدفمندمرحله اول مسابقات بین المللی  بتن ایران راازدبیرعلمی مسابقات دریافت کرد.

اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی باتیمی مرکب ازآقایان مهندس علی آذرنژاد-مهندس مجیددستوری-مهندس فرهادفرهودی ومهندس مهدی نسیانی دراین مسابقات شرکت کرده بود.