پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨

اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی باکسب رتبه عالی درارزیابی ترویج فرهنگ عفاف وحجاب سال90افتخاری دیگررادرکارنامه درخشان خودبه ثبت رساند.

مهندس آذرنژاد بااعلام این خبرکه ازسوی معاونت سیاسی وامنیتی استانداری آذربایجان شرقی اطلاع رسانی شده افزود این اداره کل درجنب رسالت اصلی خویش که همانا نوسازی،توسعه وتجهیزفضاهای آموزشی وپرورشی استان می باشد حفظ ارزشها وباورهای دینی واسلامی رامدنظرقرارداده ودرجهت تقویت آنها همواره پیشقدم خواهدبود