پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨
 
 

 

 

در ارزیابی بعمل آمده از سوی معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در سال 1390 اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان با اخذ امتیاز 76/4حائز رتبه سوم استان گردید.

آقای مهندس راشکی مدیرکل نوسازی مدارس استان افزود پارامتر ارزیابی کیفیت اجرای پروژه ها با امتیاز 87/7 رتبه اول استان را کسب نموده ایم که این مورد مرهون زحمت همکاران بنده در این مقوله می باشد که جا دارد کسب این افتخار را به همکاران محترم تبریک عرض نمایم .

مهندس راشکی افزود با توجه به رشد کیفی و توجه اختصاصی به پارامترهای تاثیرگذار  در سرعت و کیفیت اجرای پروژه ها انشاء الله بزودی شاهد ارتقاء رتبه استان در بین دستگاههای اجرایی استان و کشور خواهیم بود

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس

استان سیستان و بلوچستان