پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٥ اردیبهشت ١٣٩٨
 

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی مقام برترارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی سال 1389 رادربین دستگاه های اجرایی استان کسب کرد.

شایان ذکراست برابراعلام استانداری طی مراسمی که درنیمه دوم شهریور ماه برگزارمیگردد ازمدیران دستگاههای برتراستان تجلیل خواهدشد .این موفقیت رابه همکاران وپیمانکاران محترم تبریک می گوئیم .

 

 

 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی