پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
 

کسب رتبه اول کیفیت پروزه های عمرانی درسطح کشورتوسط نوسازی مدارس آذربایجان شرقی

اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی مقام اول رادرشاخص کیفیت پروژه های عمرانی درسطح کشورازآن خودنمود

دراین راستادکترعلیرضابیگی استاندارآذربایجان شرقی اززحمات مهندس آذرنژاد مدیرکل نوسازی مدارس استان تقدیروتشکرنمود.

 

بخشی ازنامه شماره 692مورخ8/1/90 آقای استاندار:

 

"بدون تردیدموفقیت هاودستاوردهای سازمان تحت مدیریت جنابعالی وکسب رتبه اول کیفیت پروژه های عمرانی درسطح کشورناشی ازپشتکاروتوانمندی مجموعه سازمانی نوسازی ،توسعه وتجهیز مدارس استان میباشد.لذاضمن ارج نهادن به موفقیت حاصله بدین وسیله ازمساعی وتلاشهای انجام یافته تقدیروتشکرنموده،امیدوارم همواره درراه خدمت به میهن اسلامی موفق ومویدباشید.

علیرضابیگی

استاندار"