پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٦ خرداد ١٣٩٨
 

کسب رتبه اول پروژه های عمرانی استانی توسط نوسازی مدارس

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس لرستان:

مهندس اسدي پور به موفقيت هاي اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان اشاره كرد و گفت اين اداره كل در سال گذشته از نظر تحقق تعهدات در كشور و در زمينه كيفيت اجراي پروژه ها در استان رتبه اول را به خود اختصاص داد و با اختصاص 4 درصد اعتبارات كل كشور به لرستان ، رتبه نهم را از نظر رقم ريالي در كشور كسب كرد .وهمچنين درسالجاری با گزارش نظارتی به عمل آمده توسط معاونت محترم برنامه ريزی وراهبردی رياست جمهوری اين اداره کل توانسته است دربين دستگاههای اجرايی استان رتبه1 ودربين ادارات کل نوسازی مدارس کشوررتبه 7 کشوری رابه خوداختصاص دهد.

ايشان گفتند :درطی سنوات گذشته وباهمت همکاران ، كيفيت نظارت بر پروژه ها افزايش يافت و با سبك سازي ساختمانها ، مقاطع ستون و ابعاد پي كم شد كه نقش زيادي در كاهش هزينه ها داشت.

 وی افزود : اين اداره كل در مناطق روستايي 768 پروژه و در مناطق شهري 771 پروژه را ساخته است و با 906 پيمانكار قرارداد منعقد كرده كه نقش موثري در ايجاد اشتغال ايفا كرده است .

وي سرانه استاندارد مدرسه سازي را 92/6 مترمربع عنوان كرد و گفت: سرانه مدرسه سازی در كشور 49/4 مترمربع و در استان لرستان 7/4 مترمربع است و ما در تلاش هستم تا اين سرانه را در استان به حد استانداردکشوری برسانيم .

مدير كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس لرستان تكميل طرح هاي نيمه تمام را از اولويت هاي برنامه هاي اين اداره كل در سال جاري و در راستاي عملياتي كردن فرمايشات مقام معظم رهبري در سال همت مضاعف و كار مضاعف برشمرد و گفت : استفاده بهينه از منابع موجود ، توليد فكر ، مبارزه با بي عدالتي و توجه به مناطق محروم استفاده از ظرفيت پيمانكاران ، ساخت سالن هاي ورزشي ، نمازخانه ها و كتابخانه ها و وتجهيز مدارس برنامه هاي راهبردي اين اداره كل در سال جاري مي باشد.

وي افزود : با هماهنگي آموزش و پرورش استان ، امسال حدود 12 درصد اعتبارات در راستاي تجهيز مدارس هزينه خواهد شد .

ضمن خداقوت به مديريت وپرسنل زحمتکش نوسازی مدارس لرستان  کسب اين موفقيت رابه جامعه عمرانی استان تبريک عرض می نمائيم.

 

روابط عمومی