پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ١ شهریور ١٣٩٨
 

کسب رتبه اول نوسازی مدارس لرستان درتکمیل شناسنامه فنی فضا

دربین ادارات کل نوسازی مدارس کشور

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان:

 

باحضورمهندس حسین اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس استان لرستان،مهندس سیدقاسم موسوی ندروندمعاونت فنی ونظارت،مسئول پیگیری طرح شناسنامه فنی فضا، سرناظرین  شهرستان های کوهدشت،پلدختر،چگنی وخرم آبادوکارشناسان مرتبط باطرح شناسنامه فنی فضا جلسه ای باهدف بررسی وضعیت فرم های تکمیلی شناسنامه فنی فضا وتوجیه هرچه بیشتر کارشناسان نسبت به دقت درتکمیل فرم های مربوطه درمحل سالن اجتماعات اداره کل نوسازی مدارس لرستان برگزارشد.

درابتدای جلسه مهندس محسن رضا ولی پورمديرشناسنامه فني فضا دراستان نکاتی رادرخصوص اصلاح بعضی ازآیتم های مربوط به شناسنامه فنی فضا وهمچنین باتوجه به اهمیت موضوع توجیهات لازم رادراین خصوص به ناظرین مربوطه توضیح دادند.

درادامه مهندس اسدی پورمدیرکل نوسازی مدارس لرستان ضمن تبریک زادروزولادت باسعادت امیرالمونان علی علیه السلام گفت: انشاءالله بتوانیم باپیروی ازرهنمودهای این امام ودیگرامامان عزیزدرعرصه های مختلف کاری وزندگی توفیق آن راداشته باشیم به آن جایگاهی که مدنظراست برسیم .

اسدی پورافزود: درگزارش ارسالی ازطرف سازمان نوسازی مدارس کشور این اداره کل باهمت همکاران ازنظرتکمیل شناسنامه فنی فضا توانسته است دربین ادارات کل نوسازی مدارس کشور رتبه اول رابه خوداختصاص دهدکه جای قدردانی ازاین عزیزان رادارد.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان درخصوص اهمیت طرح گفت: باتوجه به اینکه کمتراز2ماه به پایان طرح داریم می طلبدکه همکاران فنی ودیگرهمکاران مرتبط بادقت نظر،دغدغه خاطروسرعت بیشتری این طرح راپیگیری نمایند.

ایشان درپایان خواستار دقت نظربیشترهمکاران وناظران دربحث تکمیل فرم های مربوط به شناسنامه فنی فضا شد.