پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 
 

کریم پیرمحمدی سرپرست معاونت نظارت واجرایی نوسازی مدارس آذربایجان شرقی شد.

کریم پیرمحمدی طی حکمی ازطرف مهندی محمدرضاعیدی مدیرکل نوسازی مدارس ،بعنوان سرپرست معاون نظارت واجرایی نوسازی مدارس آذربایجان شرقی منصوب شد.

مهندس کریم پیرمحمدی متولد1349لیسانس مهندسی عمران با23سال سابقه کاردرنظارت واجرا ودارای پروانه اشتغال از نظام مهندسی ،وکارشناس رسمی دادگستری بوده که مسئولیت دفاتر فنی اداره کل زندانهای استانهای آذربایجان شرقی وغربی رادر سوابق شغلی خود دارد وی همچنین قبل ازاین درپست کارشناس مسئول نظارت دراداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی مشغول بکاربود.