پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
 

کتاب چهره های ماندگار،زندگی وکارنامه خیرمدرسه سازسیدعبدالله هاشمی رئیس مجمع خیرین مدرسه سازهرمزگان به چاپ رسید.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان،این کتاب که دارای  300 صفحه است شامل خاطرات کودکی،نوجوانی وگرایش وی به مدرسه سازی وخدمت به مردم ودانش آموزان می باشد.

این کتاب دارای 12 فصل می باشد که درآن دکترحافظی رئیس مجمع خیرین مدرسه سازکشور،ایشان رافداکاری نیک اندیش می داندوجعفری مدیرکل مشارکتهای مردمی وی رامردی بدون هیاهو ومهندس مدرس مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان ازسیدعبدالله هاشمی بعنوان دوستی صمیمی ودوست داشتنی نام می برد ومهدیه الهی قمشه ای اورابسان مردی می داندکه درپی حیات جاودانه است واما خود سیدعبدالله هاشمی خودرا همیشه بدهکارمردم می داند.

 همچنین دربخش دیگراین کتاب خاطرات دوستان ،دانشجویان،فرهنگیان وبزرگان عرصه مقدس مدرسه سازی توسط حمیدمحمدی محمدی به رشته تحریردرآمده است وعکسهای این کتاب توسط امیررستمی وحسین مکی زاده گرفته شده است.