پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨

 

 در حاشيه ي سي و يكمين اجلاس رؤساي آموزش و پرورش كار گروه شماره 9 با عنوان فضاها و تجهيزات آموزشي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان نوسازي مدارس كشور ، در حاشيه ي سي و يكمين اجلاس رؤساي آموزش و پرورش با مديريت رئيسي ، رياست سازمان نوسازي مدارس كشور ، معاونين وي و رؤساي 24 منطقه آموزش و پرورش از مناطق مختلف كشور كار گروه شماره 9 با عنوان فضاهاي و تجهيزات آموزشي برگزار گرديد.
اين گزارش مي افزايد : در اين كار گروه به موضوعاتي همچون الف ) اولويت بندي پروژه هاي نيمه تمام با مشاركت خيرين ب ) بررسي و بازبيني ضوابط مدارس غير دولتي ج ) بررسي ساختار و نحوه تعمير و نگهداري مدارس د) شناسايي ظرفيت هاي موجود در شناسنامه فني فضاهاي آموزشي پرداخته شد و که نتایج آن پس از جمع بندي نظرات به دبيرخانه اجلاس ارسال گرديد.