پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨

جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر با حضور جناب آقای مهندس سید باقر مسلمی معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت های مردمی سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس و مهندس احمد مرادی مدیر کل نوسازی مدارس استان بوشهر و کارکنان این اداره کل در تاریخ 22/9/1391 برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر معاون مهندس مسلمی در این جلسه اظهار داشتند : کار کارکنان نوسازی مدارس کمتر از کار خیرین نیست و بر اهمیت کار مقدس مدرسه سازی که زمینه ساز توسعه و پیشرفت علم آموزان و آینده سازان ایران اسلامی تاکید کردند .

ایشان با اشاره به سه ضلع اصلی هدف نظام آموزشی یعنی معلم ، متعلم و فضا و تجهیزات آموزشی فرمودند : در کشور ما هم معلم خوب است و هم دانش آموز خوب لذا در بخش سوم یعنی ساخت فضاهای آموزشی و تجهیز آن با تمام تلاش هایی که تاکنون به عمل آمده هنوز با استاندارد های جهانی فاصله داریم .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن سه ماموریت اصلی سازمان نوسازی مدارس یعنی ایستایی، کارایی و زیبایی به تشریح اهداف سازمان پرداختند .

در پایان از همه کارکنان نوسازی مدارس استان بوشهر جهت پیشبرد اهداف سازمان تقدیر و تشکر و آرزوی موفقیت در تمام عرصه های زندگی کردند .

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر