پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٥ اردیبهشت ١٣٩٨

جلسه شورای اداری اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر با حضور جناب آقای مهندس سید باقر مسلمی معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت های مردمی سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس و مهندس احمد مرادی مدیر کل نوسازی مدارس استان بوشهر و کارکنان این اداره کل در تاریخ 22/9/1391 برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر معاون مهندس مسلمی در این جلسه اظهار داشتند : کار کارکنان نوسازی مدارس کمتر از کار خیرین نیست و بر اهمیت کار مقدس مدرسه سازی که زمینه ساز توسعه و پیشرفت علم آموزان و آینده سازان ایران اسلامی تاکید کردند .

ایشان با اشاره به سه ضلع اصلی هدف نظام آموزشی یعنی معلم ، متعلم و فضا و تجهیزات آموزشی فرمودند : در کشور ما هم معلم خوب است و هم دانش آموز خوب لذا در بخش سوم یعنی ساخت فضاهای آموزشی و تجهیز آن با تمام تلاش هایی که تاکنون به عمل آمده هنوز با استاندارد های جهانی فاصله داریم .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن سه ماموریت اصلی سازمان نوسازی مدارس یعنی ایستایی، کارایی و زیبایی به تشریح اهداف سازمان پرداختند .

در پایان از همه کارکنان نوسازی مدارس استان بوشهر جهت پیشبرد اهداف سازمان تقدیر و تشکر و آرزوی موفقیت در تمام عرصه های زندگی کردند .

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان بوشهر