پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨
 
کارآفرینی در منطقه 16 تهران به همت خیرین مدرسه ساز
وقتی می گویند خیرین مدرسه ساز همیشه پای کارخیر هستند و در هر حوزه و موضوعی در حد توان و بضاعت خود تلاش می کنند، مطلب بیراهه ای را نگفته اند. نمونه اش اقدام ارزشمند و تاثیر گذار خیرین مدرسه ساز منطقه 16 است که آثارش را می توان در حوزه علم و دانش و اقتصاد دید. این گروه از افراد نیک اندیش که با عنایت و توجه پروردگار به میدان مدرسه سازی قدم گذاشته اند، هدف دیگری را نیز دنبال می کنند  و آن کار آفرینی و اشتغالزایی است. خیرین مدرسه ساز منطقه 16 سعی دارند، در هنرستان های فنی و حرفه ای موجود در منطقه،کارگاه های تولید و خود اشتغالی بسازند تا علاوه بر تحصیل در این مراکز بتوانند به رشد اقتصاد کشور کمک شایانی کنند. زمانی که چرخ اقتصاد و قدرت علمی و آموزشی شهروندان به حرکت درآید؛ یعنی می توان به نیروهای خودی و محصولات ایرانی  اطمینان و اعتماد کرد. فعالیتی که خیرین مدرسه ساز منطقه 16 آن راپیگیری می کنند و در جلسات خود بارها مطرح کرده اند و قرار است در این عرصه گام های اساسی بردارند که این اقدام حرکتی با شکوه و ماندگار در تولید کار و سرمایه است. فعالیتی که پشت میز و کلاس درس به محور تولید می رسد. در این جا پاسخ پرسش خود را گرفته ایم. خیرین مدرسه ساز در حوزه علم و دانش کار را تمام کرده اند. چرا که علم و دانش را در مسیری روشن به خودکفایی ورونق اقتصاد تبدیل کردند.