پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٧
 
کارآفرینی در منطقه 16 تهران به همت خیرین مدرسه ساز
وقتی می گویند خیرین مدرسه ساز همیشه پای کارخیر هستند و در هر حوزه و موضوعی در حد توان و بضاعت خود تلاش می کنند، مطلب بیراهه ای را نگفته اند. نمونه اش اقدام ارزشمند و تاثیر گذار خیرین مدرسه ساز منطقه 16 است که آثارش را می توان در حوزه علم و دانش و اقتصاد دید. این گروه از افراد نیک اندیش که با عنایت و توجه پروردگار به میدان مدرسه سازی قدم گذاشته اند، هدف دیگری را نیز دنبال می کنند  و آن کار آفرینی و اشتغالزایی است. خیرین مدرسه ساز منطقه 16 سعی دارند، در هنرستان های فنی و حرفه ای موجود در منطقه،کارگاه های تولید و خود اشتغالی بسازند تا علاوه بر تحصیل در این مراکز بتوانند به رشد اقتصاد کشور کمک شایانی کنند. زمانی که چرخ اقتصاد و قدرت علمی و آموزشی شهروندان به حرکت درآید؛ یعنی می توان به نیروهای خودی و محصولات ایرانی  اطمینان و اعتماد کرد. فعالیتی که خیرین مدرسه ساز منطقه 16 آن راپیگیری می کنند و در جلسات خود بارها مطرح کرده اند و قرار است در این عرصه گام های اساسی بردارند که این اقدام حرکتی با شکوه و ماندگار در تولید کار و سرمایه است. فعالیتی که پشت میز و کلاس درس به محور تولید می رسد. در این جا پاسخ پرسش خود را گرفته ایم. خیرین مدرسه ساز در حوزه علم و دانش کار را تمام کرده اند. چرا که علم و دانش را در مسیری روشن به خودکفایی ورونق اقتصاد تبدیل کردند.