پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨

کار گروه استاندارد سازی فضا و تجهیزات و تأسیسات مدارس غیر دولتی تشکیل و اولین جلسه آن در اداره کل نوسازی مدارس و با حضور مدیر کل و کارشناسان برگزار گردید.

از مهمترین اهداف تشکیل این کار گروه می توان به تهیه شناسنامه فنی فضا ، اختصاص کد فضا ، استانداردسازی سیستم های گرمایشی ، جمع آوری سیستم های غیر استاندارد و خطرساز ، راه اندازی سیستم های گرمایش مرکزی ، بررسی ضوابط ایمنی و آتش نشانی ، استقرار مدارس بر روی نقشه های GIS،  استاندارد سازی سیستم های بهداشتی ، رعایت حقوق شهروندی در مدارس غیردولتی و ... اشاره کرد.

مدارس غیر دولتی در استان به چهار روش در اختیار موسسین قرار دارد که می توان به مکان های شخصی استیجاری خریداری و احداثی جدید اشاره کرد که برای هرکدام متناسب با متراژ ، ظرفیت و مکان قرارگیری مقررات و ضوابط خاصی ارائه خواهد شد.

در حال حاضر 80 درصد مدارس غیر دولتی استان در شهر اصفهان قرار دارد که سال گذشته شامل 849 مدرسه با تعداد 122805 دانش آموز در حال فعالیت بودند .

لازم به ذکر است در آینده هیچگونه مجوزی جهت راه اندازی فضاهای آموزشی که با سیستم های غیر استاندارد مانند بخاری گازسوز و مشابه در حال فعالیت هستند صادر نخواهد شد.